Zápasnícky klub Dunajská Streda stal najúspešnejším klubom za rok 2019!

Udalosť: Vaľné zhromaždenie Slovenského zápasníckeho zväzu
Termín: 6.9.2020
Miesto: Šamorín

Na Valnej hromade Slovenského zápasníckeho zväzu oceňovali najúspešnejšie kluby za rok 2019.
Náš klub sa stal druhým najúspešnejším za výsledky získané na Majstrovstvách Slovenska v zápasení voľným štýlom.
Za získané výsledky na Majstrovstvách Slovenska v zápasení gréckorímskym štýlom sme sa umiestnili na 3. mieste.
V celkovom poradí klubov sa Zápasnícky klub Dunajská Streda stal najúspešnejším klubom za rok 2019.