“Športovec roka” mesta Dunajská Streda

Športovec roka 2019 mesta Dunajská Streda
Šiesti naši zápasníci medzi najlepšími športovcami mesta! Attila Gaál tréner roka! Družstvo obsadilo vzácne druhé miesto!
Kategória jednotlivci – do 15 rokov:
1. miesto: Réka Hegedűs
3. miesto: Marek Bazsó
Kategória jednotlivci – do 20 rokov:
1. miesto: Tomáš Csörgő
3. miesto: Anna Polláková

Kategória jednotlivci – dospelí:
1. miesto: Balázs Hakszer
2. miesto: Mária Juhászová
Kategória tréner:
1. miesto: Attila Gaál

Kategória družstvá:
2. miesto: Zápasnícky klub Dunajská Streda
Gratulujeme!