Anna Polláková sa stala najúspešnejšou reprezentantkou za rok 2019 v kategórii kadetiek!

Udalosť: Vaľné zhromaždenie Slovenského zápasníckeho zväzu
Termín: 6.9.2020
Miesto: Šamorín

Na Valnej hromade Slovenského zápasníckého zväzu oceňovali za rok 2019 nielen najúspešnejšie kluby, ale aj najúspešnejších športovcov.
Naša zverenkyňa, Anna Polláková sa stala najúspešnejšou reprezentantkou za rok 2019 v kategórii kadetiek, za čo ju Slovenský zápasnícky zväz ocenil Cenou Jozefa Herdu.